Грант програма

2024

✺ Кандидатурите са затворени ✺ 

✺ Увод

Фондация „Зингер-Захариев“ е основана на убеждението, че стимулирането на живи контакти и взаимодействия, прекрачващи национални и общностни граници има особено значение в контекста на съвременното изкуство в България. През 2022 г. фондацията стартира програма за предоставяне на безвъзмездни финансови средства за популяризиране на целите на фондацията, които включват подкрепа за българските институции за съвременно изкуство, художници и куратори в целия спектър на визуалните изкуства. Програмата беше много добре приета и решихме да я продължим през 2024 година.

Програмата беше много добре приета и решихме да я продължим през 2024 година. 

Основната идея на програмата е да се осигури улеснено и небюрократично финансиране за проекти и дейности,  които подпомагат  международното сътрудничество  и свързват художници и професионалисти в областта на международното изкуство.

Специфична насоченост на подкрепата

✺ Участие на български художници в международни изложби, биеналета, фестивали, и конкурси.

✺ Участие на международни художници, куратори, и институции в дейности за съвременно изкуство в България.

✺ Колективно обучение, обмен и професионално развитие на творци чрез уъркшопи, посещения, изложби  и други публични събития ръководени от художници

✺ Изложби, представления, работилници, художествени интервенции в пространства и други събития.

✺ Печат на публикации, каталози, както и създаване на онлайн събития, сайтове и др.

✺ Резиденции за художници и куратори в България и чужбина.

✺ Насърчаване на съвременното изкуство в регионални центрове и селските региони в България.

✺ Други инициативи, които съответстват с целите на Фондацията.

Изисквания и процес на кандидатстване

Приоритет ще се дава на проекти, които вече са осигурили значителен дял от необходимото финансиране, напр.  финансиране от външни източници (местни, европейски или други международни структури), но които имат недостиг на финансиране и изискват допълнително финансиране за пълно изпълнение на целта на предложения проект или дейност. Проектите и дейностите следва да не са със стопанска цел.

Индивидуалните суми на безвъзмездните средства ще бъдат в индикативния диапазон между 500 лева и 5000 Лева.

Предложенията могат да се представят от физически лица, публични и частни институции.

Предложенията за безвъзмездна финансова помощ по програма SZ CONTACT могат да бъдат подадени до 15 март 2024 г.

Те ще бъдат разгледани и одобрени от управителния орган на Фондацията и оценени по горните критерии и наличието на бюджет.

Очаква се средно по 6-10 проекта да бъдат одобрявани годишно за срока на Програмата.

✺ Процес на подаване

Проектните предложения следва да се подават чрез попълване на настоящия гугъл формуляр за кандидатстване.

Кандидатите могат да бъдат помолени да представят проекта в лично интервю и да предоставят допълнителни материали, ако е необходимо.

Проектите, избрани за финансиране, ще бъдат информирани възможно най-скоро след края на съответния краен срок за подаване.

Project proposals should be submitted by filling out this application form.

Applicants will then present the project in a personal interview and provide additional materials if necessary.

Projects selected for funding will be informed at the end of the calendar quarter following the application. Exceptionally, projects which require faster approval can be evaluated immediately.