"SZ CONTACT" Грант програма – отворена покана 2022

Фондация „Зингер-Захариев“ е основана на убеждението, че стимулирането на живи контакти и взаимодействия, прекрачващи национални и общностни граници има особено значение в контекста на съвременното изкуство в България. През 2022 г. фондацията стартира програма за предоставяне на безвъзмездни финансови средства за популяризиране на целите на фондацията, които включват подкрепа за българските институции за съвременно изкуство, художници и куратори в целия спектър на визуалните изкуства.

Основната идея на програмата е да се осигури улеснено и небюрократично финансиране за проекти и дейности,  които подпомагат  международното сътрудничество  и свързват художници и професионалисти в областта на международното изкуство.

Специфична насоченост на подкрепата е за:
  • Участие на български художници в международни изложби, биеналета, фестивали, и конкурси.
  • Участие на международни художници, куратори, и институции в дейности за съвременно изкуство в България.
  • Колективно обучение, обмен и професионално развитие на творци чрез уъркшопи, посещения, изложби  и други публични събития ръководени от художници
  • Изложби, работилници, художествени интервенции в пространства и други събития.
  • Печат на публикации, каталози, както и създаване на онлайн събития, сайтове и др.
  • Резиденции за художници и куратори в България и чужбина.
  • Насърчаване на съвременното изкуство в регионални центрове и селските региони в България.
  • Други инициативи, които съответстват с целите на Фондацията.

Изисквания и процес на кандидатстване по Програмата SZ CONTACT:

Приоритет ще бъде даден на проекти, които вече са осигурили значителен дял от необходимото финансиране или чрез собствени средства, или чрез финансиране от външни източници (местни, европейски или други международни структури), но които имат недостиг на финансиране и изискват допълнително финансиране за цялостно изпълнение на целта на предложения проект или дейност. Проектите и дейностите следва да не са със стопанска цел.

Индивидуалните суми на безвъзмездните средства ще бъдат в индикативния диапазон между 500 лева и 5000 Лева.

Предложенията могат да се представят от физически лица, публични и частни институции.

Предложенията за безвъзмездни средства по Контактната програма за SZ могат да се подават по всяко време на база „постоянна отворена покана“. Те ще бъдат разглеждани и одобрявани от Фондацията на всеки три месеца и ще бъдат оценявани според  горепосочените критерии и наличието на бюджет.

Ежегодно по Програмата се очаква да бъдат одобрявани средно между 4-10 проекта.

Процес на кандидатстване:

Проектните предложения следва да се представят чрез попълване на формуляр за кандидатстване.

Предложенията ще бъдат преглеждани всяко тримесечие.

След това кандидатите ще представят проекта в лично интервю и ще предоставят допълнителни материали, ако е необходимо. Кандидатите, избрани за финансиране, ще бъдат информирани в края на календарното тримесечие.