✺ За нас

Фондация „Зингер-Захариев” е организация с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременното изкуство в България. Основният фокус на фондацията е подкрепата на български художници и куратори в целия спектър на визуалните изкуства. Тя ще включва изложби, пърформанси, уъркшопи, артистични намеси в пространството и други събития.

Фондацията ще подкрепя резиденции за художници и куратори в България и чужбина. Ще възлага произведения на изкуството и ще подпомага други обществени и частни организации в техните дейности в подкрепа на визуалните изкуства.

Фондацията ще се стреми да свързва съвременното изкуство и хората извън големите градски центрове, достигайки до по-отдалечените райони на страната.

Целта на Фондацията е да:

✺  подпомага българските творци на съвременно изкуство в тяхната работа, предоставяйки възможности за работа, обучение и изложби;

✺  създаде активна международна атмосфера, която насърчава обмена на идеи и иновации;

✺  създаде възможности за обучение и професионално развитие чрез водени от гостуващи артисти, уъркшопи, резидентни програми, изложби и други публични събития;

✺  създаде платформа за плодотворен обмен между различните начини на живот и поколения;

✺  установи контакти между гостуващи творци и хората от района, за да се изследва връзката между изкуството, занаятите и опазването на културното наследство;

✺  разкрие чрез активна културна и гостуваща програма нови възможности за хората в селските райони, неблагоприятно засегнати от структурните и обществените промени в региона на Балканите.

✺ Контакти

Основатели: Катрин Зингер Захариева и Камен Захариев
 
Директор: Камен Захариев
 
Регистрационен номер: ЕИК 206476727
 
 

Грант програма 2023 — отворена покана

✺ отворено за участие ✺