Тропикът на Рака: Завъртане на Времето

„Завъртане на Времето” е изложба, част от първото лятно културно събитие „Тропикът на Рака”, организирано от фондация ДОМА в партньорство с ReBonkers Варна.

Кога: 06-26.07.2022 / откриване 6 юли, 18:00 ч.
Къде: РеБонкърс, Варна


Това първо издание на изложбата „Завъртане на Времето“ има за цел да засегне въпроси, свързани с миналото/бъдещето, материализма/идеализма и паметта като движеща сила. През последните години глобалните темпове, с които човечеството напредва, са неописуемо интензивни. Технологиите и мобилността са в разцвет и благодарение на консуматорството са лесно достъпни. Те задоволяват материалистичните ни потребоности. Миналото и бъдещето се преплитат. Времето не чака. Останки от руини напомнят за непознатa реалност. Заобикалящото ни поглъща. С участието на: 


Мич БРЕЗУНЕК
Войн Де ВОЙН
София ДИМОВА 
Драго ДОЧЕВ 
Добромир ИВАН
Альоша КАФЕДЖИЙСКИ
Калас ЛИБФРИД 
Антония КОЛЕВА- НИТРА
Кина ПЕТРОВА
Росана Мари ПОНДОРФ
Сара ПОСТОЛ
RASSIM®
Аарон РОТ
Емма РССХ
Даниел Алсина САНТОС
Сашо СТОИЦОВ
Десислава ТЕРЗИЕВА
Петър ЧИНОВСКИ 
Александър ШАРФ

✺ Related projects

OUTER GLOW – Марта Джурина 

Grant Program 2023 — Rolling Invitation

✺ Applications are now open ✺