REUSED / RELOOSEN

Взаимовръзката между творба, зрител и пространство е една от основните линии, които можем да проследим в творчеството на Калин Серапионов. Неговите видео инсталации са резултат от триединството на тези елементи.

Следвайки същата логика, една работа приема различни форми на живот и променя въздействието си върху зрителя в зависимост от това къде и как е показана. Проектът REUSED / RELOOSEN изследва гъвкавостта на видео творбата и нейната трансформация при преместването и от галерийното (публично) място в интимния контекст на дома. Базирана на оригиналната творба Used / Loosen (2022) от витрините на галерия ПОСТА, видео инсталацията се пренася на тавана в дневната на Катрин Зингер и Камен Захариев, предлагайки ни една нова интерпретация и превръщайки се в обект, който си взаимодейства с архитектурата и функционалността на къщата. В този контекст работата вече не комуникира пряко с улицата и случайните минувачи, а се превръща в активен участник, който обживява споделеното пространство на личния дом и чрез отраженията, които образува, размива границата между вън и вътре.

REUSED / RELOOSEN повдига въпроса за възможностите за показване на видео изкуство в различни от познатите ни условия. Разрушава представата, че една видео творба е зависима изцяло от техническите дадености, които често я ограничават или определят. Свикнали сме да виждаме живопис, скулптура, рисунка и фотография в контекста на частни колекции и в домашни пространства, където тяхното физическо присъствие е постоянно и осезаемо, но видео форматът е все още по-скоро присъщ на институционалните колекции. Това може би се дължи на усещането за безплътност на медията, чието присъствие сякаш бива материализирано посредством тялото на дигитално устройство. Проектът REUSED / RELOOSEN обръща тази перспектива, превръщайки видео работата чрез архитектурата сама по себе си в обект, който активно участва в ежедневния живот на личното пространство. Тази трансформация става възможна именно заради взаимовръзките между творба, среда и зрител, които Калин Серапионов изследва. REUSED / RELOOSEN ни кани да проследим отблизо неговия работен процес, показвайки ни стъпките от инсталационните рисунки, свързани с конкретното пространство, до финалния резултат.

Марина Славова

✺ Related projects

ОТВОРЕНА ПОКАНА ИСТОРИЯТА Е В НАСТОЯЩОТО
OUTER GLOW – Марта Джурина 
Тропикът на Рака: Завъртане на Времето

Grant Program 2023 — Rolling Invitation

✺ Applications are now open ✺